Utlänningsrätt

De vanligaste grunderna för att få uppehållstillstånd i Sverige är asyl och familjeanknytning.

Ärenden angående uppehållstillstånd och avvisning/utvisning prövas av Migrationsverket. Överklaganden av Migrationsverkets beslut prövas av Migrationsdomstolen. Överklaganden av Migrationsdomstolens domar prövas av Migrationsöverdomstolen.

Det är svårt att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av att praxis är mycket restriktiv. Det är därför viktigt att Du får fram allt som talar för att Du skall få uppehållstillstånd i Sverige. Vi åtager oss att biträda Dig i Din ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Vi argumenterar och hjälper Dig att få fram en utredning som på bästa möjliga sätt belyser Dina skäl att stanna i Sverige. Vi har lång erfarenhet av utlänningsrätt.

I ärenden avseende avvisning eller utvisning är biträdet i normala fall kostnadsfritt för den enskilde.